فيروزه اي رنگ سال 2010 پنتون چيست و چه کار مي کند؟ شرکت پنتون(Pantone) که مرکز اصلي آن در نيوجرسي واقع شده است، منبع و ماخذ معتبر مشهور جهاني در زمينه رنگ است. بيش از 40 سال است که پنتون با محصولات، خدمات و تکنولوژي پيشرو خود الهام بخش متخصصين طراحي در ...