نقاشی ساختمان تهران

نقاشی ساختمان قلی پور

ننقاشی ساختمان قلی پور

نقاشی ساختمان و قرارداد,مناقصه نقاشی ساختمان,
مناقصه منزل و نقاشی ساختمان,قرارداد در نقاشی ساختمان,
کارهای اجرای شده در نقاشی ساختمان,کار اجرای شده در نقاشی ساختمان,
کار اجرا شده در نقاشی ساختمان,کار اجرا شده نقاشی ساختمان,
نمونه کار های نقاشی ساختمان,

 

ساختمان و انواع پی در ساختمان دانلود,کتاب اجزاء ساختمان در ساختمان,در یک ساختمان مصالح ساختمان,

دانلود کتاب اجزاء ساختمان و ساختمان,دانلود کتاب اجزای ساختمان و ساختمان,مصالح ساختمان سنتی و ساختمان جدید,

مقاله تاسیسات ساختمان و برق ساختمان,نقاشی ساختمان,بلکا,نقاشی,مولتی کالر,پتینه,ساختمان,رنگ,کاغذ دیواری,پلاستیک,رنگ روغنی,رنگ نما,کنیتکس,دکوراسیون,روغنی,

دایره ومساحت

دایره مجموعه تمام نقاط یک صفحه را که فاصله آنها از مرکز ثابتی مانند (او)درآن صفحه برابر باعدد ثابت(آر)شعاع می باشد.دایره مینامند دایره ایی به مرکز (او)وشعاع(آر)است.وتری که از مرکز دایره بگذرد قطر نامیده می شود.

نقاشی ساختمان تهران

نقاشی ساختمان تهران

جمیع قطر های دایره متساویند.

جهت ترسیم دایره می بایست از پرگار یا ریسمانکار استفاده نمود.

مثلث ومساحت آن

مثلث از سه ضلع تشکیل شده است دو ضلع می تواند اندازه های مختلفی داشته باشد در این صورت هر زاویه مقدار متفاوتی خواهد داشت،مثلث متساوی الساقین دارای دو ضلع با طول یکسان است.در صورتی که سه ضلع مثلث متساوی باشند.مثلث متساوی الاضلاع خواهد بود و زوایای مثلث یکسان خواهد بود.مجموع زوایای در مثلث۱۸۰درجه است.

نقاشی ساختمان تهران

نقاشی ساختمان تهران

کثیرالاضلاع و مساحت آن

کثیرالاضلاع به اشکالی می گویند که تعداد اضلاعی بیش از ۴داشته باشند مانند پنج ضلعی شش ضلعی  وغیره در صورتیکه کثیرالاضلاع دارای اضلاع متساوی باشد کثیرالاضلاع منظم می باشد و فاصله گوشه ها از مرکز یکسان خواهد بود جهت ترسیم کثیرالاضلاع باید به شرح زیر مشروح کرد.

نقاشی ساختمان تهران

نقاشی ساختمان تهران

نقطهایی را به عنوان مرکز انتخاب کرده وخطی به عنوان شعاع در نظر می گیرند.سپس به تعداد ضلعهای مورد نظر زاویه ایجاد کرده و از هر زاویه خطی به اندازه قطر ترسیم کرده و انتهای قطرها را بهم وصل ومتصل می کند.مجموع زوایاهمیشه ۳۶۰درجه خواهد شد.

مثلا در پنج ضلعی پنج زاویه ۷۲درجه وجود دارد.

یا در ۱۲ضلعی هر زاویه۳۰درجه می شود.

کثیر الاضلاع منظم همیشه داخل یک دایره قرار می گیرد که شعاع دایره همه اندازه شعاع کثیرالاضلاع است.