نقاشی ساختمان البرز

نقاشی ساختمان قلی پور

نقاشی ساختمان قلی پوربلکا و نقاشی ساختمان,رنگ ساختمان,

نقاشی ساختمانی در تهران,کندن رنگ از دیوار,نقاشی ساختمان در همه جا,نقوش برجیسته,
نقوش ساختمان,نقوش های پتینه,

 

 

نقاشی ساختمان البرز با بهترین کیفیت و بهترین رنگ کاری در شهریار و رنگ کردن منازل و راه پله های ساختمانی

نقاشی ساختمان البرز با اکیپ کامل گروه نقاشی ساختمانی قلی پور بابک

رنگ کردن ساختمان با نقاشی ساختمان البرز قلی پور

رنگ گلبه ای,چه رنگی برای ساختمان خوبه,کدام رنگ خوبه,تفاوت نقاشی ساختمان با قلم,
رنگ خوب برای اتاق خواب,نقاش ماهر برای نقاشی ساختمان,
کاربرد نقاشی ساختمان در خانه,انتخاب رنگ در نقاشی ساختمان,
نقاشی ساختمان و بلکا,

در دوران اسلامی، سنت مجسمه سازی ساسانی کنار گذارده شد. ولی صنعتگران ایرانی صور تزیینی قدیم را در قالب نقش برجسته های سنگی و گچی گسترش دادند و دستمایهای غنی برای سایر هنرهای کاربردی فراهم کردند و در این میان نقشمایه هایی چون موجودات بالدار، با سر آدم پرندگان و جانوران وحشی با طعمه ای در چنگالی، طرح متقارن دو پرنده یا دو حیوان، نخل بالدار، نقش گلسرخی و غیره ریشه در تمدنهای خاور نزدیک پرداختند. ایرانیان به سرعت از ارزشهای تزیینی خط عربی بهره گرفتند و انواع طرحهای تزینی خاصی تر بود. هنرمندان ایرانی نقوش برگ نخلی، زنجیرهایی، قیطانی، ستارهایی و انواع شکلهای هندسی را در طرحهای متنوع بکار میبردند. که پس از استیلای مغولان نقشمایه های چینی چون نیلوفر آبی، گل داودی، ابرپیچان نیز به هنر ایران زمین راه یافتند. در بیشتر موارد تقارن دقیق در ترکیب بندی عناصر رعایت میشد. تلفیق رنگ و خط برجستهترین مشخصه تزیین ایرانی بود. هنرمند ایرانی همواره میکوشید استادی خود را در هماهنگی رنگهای درخشانی آشکار سازد. انواع طرحهای دورههای مختلف در گچبری و لندنی کاری به چهار گروه عمده تقسیم میشوند که هنوز هم از آنها در گچبری (لندنی کاری) استفاده میشود که عبارتند از:

نقاشی ساختمان البرز

نقاشی ساختمان البرز

۱- نقوش هندسی

۲- نقوش گیاهی

۳- نقوش حیوانی و انسانی

۴- نقوش خط و کتیبه

که در دورانهای مختلف تاریخ ایران در پیش از اسلام و دوره اسلامی در داخلی ایران و خارج از ایران با توجه به آیین فرهنگ و رسوم تغییر پیدا میکرده است.

با توجه به موارد گفته شده در بالا زیرسازی در لندنی کاری نیاز به تجربه دارد تا در همه زمینه های نام برده در بالا به راحتی بتوان ابتدا بر روی سطوحی که دارای گل و بوته و یا در سقفها و در کناره چهار گوشه سقفها و دورسازی هایی که بایستی رنگ آمیزی شوند بتوان ابتدا با سنباده نرم هر یک از مجموعهایی که بر روی سقف و دیوارها و سرستونها گچبری شده سنباده زده شود و با حوصله به کار ادامه داده شود تا در اثر کوچکترین اشتباهی طرح صدمه می بیند. بنابراین مراحل گفته شده در زیرسازی برای گیتیها نیز در لندنی کاری بایستی کاملاً رعایت شود تا پس از سنباده زدن و بتونه کردن و احتمالاً ترمیم و شکستگیهایی که بر روی لندنی کاری میباشد ترمیم شده و آماده زدن روغن بر روی سطوح گردد. آخرین مراحل زدن رنگ آستر زمینه میباشد که پس از آن رنگ امیزی با توجه به نوع کار و انتخاب رنگها که در همین فصل با آن پرداخته شد

نقاشی ساختمان البرز

نقاشی ساختمان البرز

میتوان کار را به نحو احسن به پایان رساند. رنگ آمیزی با استفاده از رنگهای متنوع از قسمتهای داخلی پدیده های بسیار ارزشمند گچبری، لندنی کاری، همچنین در گلویی سازی از چهار گوشه سقف و در ناحیه میانی سقف ترنج های خرد و کلان یا نقوش برجسته گل و گیاه در حرکتی بسیار قرینه به شکل منفرد و یا به صورت گسترده زیبایی خاصی به نمای خارجی بناها داده است. در رنگ امیزی باید دقت به عملی اید تا در هنگام ساخت رنگ و در موقع رنگ امیزی بر روی قرینه ها رنگهای ساخته شده از نظر فام و کیفیت یکرنگ بوده تا پس از اتمام کار شباهتی در حدود ۱۰۰ درصد داشته باشد و هم در هنگام رنگ آمیزی با رنگهای زرک دار در لندنی کار دقت فراوان به عمل آید تا زیبایی دلنشین به طرحها داده شود.