نقاشی ساختمان پرند

نقاشی ساختمان قلی پور

ننقاشی ساختمان قلی پور

نقاشی ساختمانی جدید,نقاشی ساختمان جدید,نقاشیس سک,نقاشی ساختمان با اصول ,اصول نقاشی ساختمان,اصول نقاشی ساختمان خوب,اجرای سریع در نقاشی ساختمان,اجرای خوب نقاشی ساختمان,
اجرا خوب در نقاشی ساختمان,کارهای اجرایی در نقاشی ساختمان,
طرز تهییه رنگ روغنی,

طراحی دکوراسیون,ساختمانی,دکوراسیون,طراحی,اسکلت,خدمات منزل,نقاشی,نقاشی ساختمان,بلکا,روغنی,منازل,کاغذ دیواری,مولتی کالر,فضای سبز,پله,

 

 

رنگ آمیزی با قلمموی کوچک در لندنی کاری

نقاشی ساختمان البرز

نقاشی ساختمان البرز

در رنگ آمیزی گچبری از قلممو بطور گسترده استفاده میشود از آنجا که انواع قلم موها در اندازه، فرم، ضخامت و جنس موهای آن در گچبری مورد نیاز است. لذا عامل تعیین کننده انتخاب نوع قلم مو و مناسبترین آنها به نوع رنگ تهیه شده و همچنین میزان وسعت سطح گچبری بستگی دارد. به این معنا که قلم موهای مورد استفاده برای آبرنگ برای رنگ روغنی بکار نمیرود و همچنین از قلم موهای کوچک برای رنگ آمیزی سطوح وسیع نمیتوان استفاده کرد. از جمله معایبی که در هنگام کار با قلم موها میتوان به آن اشاره کرد. در واقع بکارگیری قلم مو هنگامی است که کارگران تبحر کافی داشته باشند.

زیرا در غیر این صورت با سطحی راه راه حاصل از رد قلممو و یاشره کردن رنگ در هنگام رنگ آمیزی میشوند. مهمترین مزیت آن این است که با توجه به تنوع موجود در تولید آن، پوشش اغلب سطوح حتی ناصاف و با برجستگیها و فرورفتگیهای مختلف امکان پذیر است. مگر آنکه محدودیت- توانایی رنگآمیزی انواع گیتیهای ساخته شده و لندنیهای گچیفضایی فرورفتگی از مانور حرکت قلم مو و دست جلوگیری کند که در چنین شرایطی اصراری بر به کارگیری قلم نبوده بلکه میتوان از ابزار دیگری استفاده نمود.

نقاشی ساختمان قلی پور

ننقاشی ساختمان قلی پور

نردبام:در انواع مختلف یکطرفه در طولهای ۵/۲تا۵متر دارای پایه های جانبی باندازه ۷*۵/۳سانتیمیمتر است درحالی که نردبامهای ۵/۵تا۶متری دارای پایه های جانبی به عرض بیش از ۵/۷سانتیمتر عرض این نردبامها کعکولا در بالا وپایین بین ۴۰سانتیمتر است.زیرا مخروطی شکل هستند.

طول نردبامهای آلمینیوم اصولا در هنگام کار حداکثر ارتفاع موثر تقریبا یک متر کمتر از طول نردبامهای دیگر است.طول نردبامهای فلزی را می توان بوسیله قلابهای فلزی که  روی پایه های جانبی قلاب می شوند ثابت کرد.این نوع نردبامها ضامن خودکار دارند.در بعضی از نردبام های آلمینیومی کشویی از طناب قرقره که دارای یک ضامن خودکار،نردبام باز شده را روی رکاب پله پایینی نردبام ثابت میکند،وزن نردبام ۵/۴متر که از این نوع در حدود۸کیلو گرم است.

نردبام دوطرفه که اکثر نقاشهای ساختمان از آن استفاده می کنندچوبی که از چوب کاج (روسی)ودارای پایه های جلویی صاف مهار شده بوسیله قلابهای فلزی می باشند.

خطرات

خطرات کار روی داربست یک هشدار در این مورد کفایت می کند.افتادن اشیا از داربست درست مانند افتادن از خود داربست،می تواند حادثه آفرین وخطرناک باشد.در حین کار کردن کارگران نقاش چون بیشتر در ارتفاع کار می کنند،ایمنی را رعایت و در ارتفاع حتما از کمربند ایمنی استفاده نمایند.