نقاش ساختمان-نقاشی خانه-تهران-کرج

 

نقاش ساختمان-نقاشی خانه-تهران-کرج-,نقاشی ساختمان در شهریاردر پرند ,نقاشی ساختمان در شهریاردر تهران ,نقاشی مولتی کالر نقاشی پلاستیک ساختمان ,ترکیب رنگها در نقاشی ساختمان ,نمونه سوالات نقاشی ساختمان در شهریاردر ,ترمیم ترکها در نقاشی ساختمان ,کتابی در مورد نقاشی ساختمان ,انواع رنگ در نقاشی ساختمان ,نقاشی ساختمان در شهریاردر ترکیه کار ,قیمت نقاشی ساختمان در شهریاردر اصفهان ,انواع رنگها در نقاشی ساختمان ,مدل نقاشی ساختمان در شهریاردر راهرو

 

اصول خواندن نقشه ها و محاسبه سطوح افقی،قائم و مورب نقشه ها

نقاش ساختمان باید توانایی تشخیص نقشه های پلان ومقطع ونما را داشته وقسمتهایی را کهنیاز به کار نقاشی دارد تشخیص داده ونقاشی این قسمتها را به بهترین شکل انجام دهد.آشنایی نقاش ساختمان با مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمان یکی از مسایلی که هر کارگر دارای مهارت باید داشته باشد.تا باامکانات موجودوسازگار باشرایط و مقتضیات اقلیمی کشور وشرایط مندرج در نقشه ها تهیه شده از آن استفاده کند.

 اصول محاسبه سطوح افقی،قائم ومورب نقشه ها

نقاشی ساختمان در شهریار

نقاشی ساختمان در شهریار

نقاش ساختمان-نقاشی خانه-تهران-کرج

محاسبه سطوح اعم از افقی،قائم ومورب براساس نقشه ها،نیاز به پیدا کردن طول وعرض هر سطح روی نقشه دارد.پس از پیدا کدن طول و عرض هر قسمت و تفکیک سطوح از یکدیگر می توان مساحت هر قسمت را مشخص کرد ومجموع مساحت سطوحی که بایستی با رنگ یسکان پوشیده شوند را بدست آورد،سپس برای سفارش خرید و ساخت رنگ مورد نیاز اقدام کرد.

نقاشی ساختمان در خیابان استقلال کرج

نقاشی ساختمان در خیابان استقلال کرج

نقاش ساختمان-نقاشی خانه-تهران-کرج

انواع رنگهای مورد استفاده در نقاشی ساختمان

رنگها براساس شیمیایی وساختمان ماده اصلی آنها طبقه بندی می شوند.روش دیگر طبقه بندی رنگها بر اساس روش مصرف آنها در رنگ آمیزی می باشد.رنگ در واقع یک ماده مهندسی بوده و برخلاف تصور بعضی،یک ماده ساده نیست.ونمیتوان آنرا بسادگی دسته ای از مواد دیگر تعریف کرد.رنگ میتواند از هزاران ماده شیمیایی طبیعی و مصنوعی آلی و معدنی تشکیل شود.تهیه فیلم هایی از رنگ که تاثیرات مطلوب را به همراه داشته باشند مستلزم بکارگیری استادانه انواع بسیاری از تکنیکهای مهم با استفاده از مواد اولیه می باشد.

مقایسه مواد مصرفی چند سال قبل با رنگهای امروزی از افزایش تعدادو انواع آنها انسان را به حیرت وامی دارد.در حقیقت تعداد بیشماری رزین مصنوعی،روغن ورقیق کننده با انواع وسعی از رنگدانه های معدنی وآلی وجود دارند که می توان در ساخت یک پوشش آلی ازآنها استفاده نمود.بنابراین می توان گفت که ساده ترین پوشش ساخته شده در حقیقت یک سیستم پیچیده است.

نقاشی ساختمان در کرج

نقاشی ساختمان در کرج

نقاش ساختمان-نقاشی خانه-تهران-کرج

هرنوع رنگ می تواند برای مصرف کننده دارای خصوصیاتی از قبیل سهولت استعمال،خشک شدن سریع وعدم سینه دادن،جداشدن رنگدانه ها،پوسته شدن،ته نشین شدن،ژل شدن و در نهایت پایداری هنگام نگهداری را دارا باشد.افزودن مقداری کمی از ترکیبات به غیراز ترکیبات معمولی واصلی رنگ،برای دستیابی به خواص عمومی مطلوب،به دورانهای اولیه صنعت رنگسازی برمی گردد.که با استفاده از موادی مانند صابونها،چسبها،سفیده تخم مرغ،صمغهای طبیعی و مواد دیگر…همواره مورد استفاده قرار گرفته است.اما امروزه با وجود این که هنوز تعدادی از آنها مورد استفاده واقع می شوند.مواد اضافه شونده مصنوعی نیز روبه روبه افزایش نهاده است.در یک عبارت کلی،هریک از اجزای سازنده رنگ در حقیقت یک ماده اضافه شونده است.

کارخانجات سازنده،رنگ را به دو دسته زیر تقسیم می کنند.

۱- دسته ایی از مواد که برای یک رنگ اساسی هستند.

نقاشی ساختمان در کرج

نقاشی ساختمان در کرج

۲-موادی که به منظور بهبود و اصلاح طبیعت وکیفیت رنگ،سهولت روشهای بکاربردن آنها،و بعضی هدفهای دیگر مورد استفاده قرار می گیرند.

رنگها تشکیل شده اند از رنگدانه،رزین،حلال،خشک کن یا ماده سخت کننده.با وجود این هیچ لزومی ندارد که همواره تمام این مواد در یک رنگ وجود داشته باشند.برعکس در اغلب رنگها مواد اولیه فوق که برای بوجود آوردن یک ماده پوشش دهنده نهایی به تنهایی کافی به نظر نمی رسد.اما به هر حال این مواد جز مواد اصلی رنگ بشمار میروند.

رنگهای مورد استفاده در نقاشی ساختمان به دو گروه رنگهای روغنی و پلاستیکی(رنگهای پایه آب)تقسیم می شوند.رنگها از دو قسمت اصلی تشکیل شده اندکه عبارتنداز:

۱-رنگدانه:ماده رنگی نامحلول در آب

درب فلزی,رنگ آمیزی درب فلزی,رنگ آمیزی درب چوبی,کنتکس,کنیتکس,کنتکس پلاستیک,کنتکس با زیرسازی,پوشش, صنعتی,پوشش صنعتی,اپوکسی,چهارچوب فلزی,متری,متر مربع,رنگ آمیزی چهارچوب فلزی,شیشه,مشاوره,مشاوره در زمینه نقاشی ساختمان,مشاور نقاش ساختمان,مشاوره با نقاش ساختمان,بنایی,کاشی کاری,گچ کاری,قیرکاری, جوشکاری,داخل,خارج,رنگ آمیزی استخرها,رنگ,رنگ استخر,رنگ های فوری,پلی استر,مولتی کالر,اجرای مولتی کالر,رنگ مولتی کالر,اجرای مولتی کالر خوب,ارزان,قیمت,مناسب,جدول,جداول,رنگ آمیزی جدول,رنگ آمیزی جدول ها,رنگ آمیزی جدول های کنار خیابان,خیابان,ضدزنگ,ضد زنگ آهن,ضد زنگ اسکلت ساختمان ها,اسکلت,اسکلت ساختمان ضد زنگ,بهترین رنگ,رنگ خوب , رنگ هادی ,رنک سحر ,رنگ سحرو هادی,رنگ درجه یک , رنگ درجه ۱ , سفارش,سفارش نقاشی ساختمان, اتحادیه,اتحادیه نقاشان,اتحادیه نقاشان وزارت کار,اتحادیه نقاشان تهران,عضو اتحادیه نقاش ها,عضویت,سامانه پیام کوتاه نقاشی ساختمان,سامانه پیامکی,قلی پور,نقاش ساختمان محمدی,کارشناس,کارشناس نقاشی ساختمان,قیمت رنگ,اخبار

درب فلزی,رنگ آمیزی درب فلزی,رنگ آمیزی درب

۲-محمل رنگها مایعی است که با رنگدانه مخلوط شده،کاربرد آن را آسان می کندو در چسبیدن آن کمک می کند در قدیم از مواد (سفید،تخم مرغ،چسب عسلی مخلوط قند)به عنوان محمل های رنگ استفاده می شود.ولی امروزه بهترین محمل هارنگدانه آب یا روغن تشکیل می دهد.به همین دلیل رنگهارا به دو دسته رنگهای روغنی ورنگهای آبی تقسیم می کنند.