نقاشی ساختمان آشنایی با رنگ

نقاشی ساختمان آشنایی با رنگ-رنگ و نقاشی ساختمان شهریار, نقاشی درب ساختمان, آموزشگاه نقاشی ساختمان شهریار, طرحهای نقاشی ساختمان شهریار, نقاشی داخلی ساختمان, نقاشی ساختمان شهریار .پتینه, تصاویر نقاشی ساختمان شهریار, البوم نقاشی ساختمان شهریار,

پیشگفتار
زمانی که تصمیم می گیریم محوطه های کاری یا ساختمانهای اداری ،کارگاهی و یا آپارتمانهایی را که در اختیار داریم،یا محل زندگی خود را نقاشی (رنگ آمیزی)نماییم در جستجوی ایده برای تصمیم گیری در مورد رد مورد رنگ محوطه ها برمی آیم.به همین منظور میبایستی با توجه به مبلمان واشیاموجود در آن کار توجه کنیم.بسیاری ازطراحان داخلی در ترکیب رنگ های خود از یک رنگ خاص الهام می گیرند.وقتی به اطراف خود نگاه می کنیم شاید یک اثر قدیمی یا پوشش قفسه کتابخانه ما نقطه شروعی برای انتخاب رنگ ما باشند.یا انتخاب مناسب ،رنگهای شاد را میتوانیم انتخاب و از آنها لذت ببریم.

نقاشی ساختمان در عظیمه

نقاشی ساختمان در خیابان زنبق

قبل از رنگ آمیزی می بایستی به خیلی از نکات توجه نمایم.شایددر نگاه اول ممکن است چندان مورد توجه قرار نگیرد،ولی اگر به عمق مساله پی ببریم می توانیم با استفاده از لعاب رنگ های مختلف محیطی آرام بخش تر ایجاد نمایم.بسیاری از طراحان داخلی ساختمان در ترکیب رنگهای خود را از یک رنگ خاص الهام میگیرند.به اطراف خود نگاه کنید،تجسم اینکه مبلمان واثاثیه در کجا ودر جه فضاهایی جاسازی شده وبارنگ آمیزی مناسب وهماهنگی بین طرح ورنگ می توانیم بهترین فضاهای ممکن را ایجاد نماییم وباکمترین هزینه بهترین رنگ آمیزی راهماهنگ بامبلمان واثاثیه خودبوجود آوریم.
اکثر افراد باتغییرات ظاهری حاصل از تغییر رنگ آشنایی دارند،اما چهتعداد از افراد به تغییرات بوجود آمده درفضاتوجه می کنند؟گاهی ما با فضاهای خاصی روبرو میشویم که نیازمند راه حل هستند.
رنگ یکی از اثر گذارترین عناصر بر ذهن انسان است.روانشناسی رنگ واینکه چگونه رنگ رفتار انسان را تحت تاثیر قرار داده،امروزه بعنوان یک مبحث مهم
وموضوع مطالعه وتحقیق در دانشگاه ها قرارگرفته است.کلیه زمینه های معماری داخلی ساختمانهایی مانند بیمارستانها،کلاسهای درس ،رستورانهاوادارات به گونه ای رنگ آمیزی می شوند که رفتاروحالات روانب کاربرانی که در این محیط سرگرم فعالیت هستند تحت تاثیر قرار می دهند.